Onze diensten

 

BTW-TERUGGAVE FORMULIER

BTW op zonnepanelen terugvragen:

Met het invullen van dit formulier machtig ik Administratiekantoor Het Perspektief om alle handelingen te verrichten om de betaalde BTW op de aankoop en eventuele plaatsing van mijn zonnepanelen terug te vragen. Hierin zijn de onderstaande werkzaamheden inbegrepen. 

Het Perspektief:

 • meldt mij aan als BTW-ondernemer,
 • dient één of meer aangiftes BTW in op het aan mij toegekende BTW nummer,
 • dient een verzoek in voor het toepassen van de kleine ondernemersregeling en het ontheffen van de administratieve lasten,
 • heeft mondeling en schriftelijk contact met de Belastingdienst met betrekking tot het terugvragen van de BTW.

  Geboortedatum
  / /

  Kopie legitimatiebewijs*

  Heeft u al een BTW-nummer, maak hier uw keuze*
  JaNee

  Kopie van de factuur 1*

  Kopie van de factuur 2

  Kopie van de factuur 3

  Datum plaatsing zonnepanelen*
  / /

  Welk type zonnepanelen heeft u*

  Wanneer u BTW wilt terugvragen op zonnepanelen, moet de energierekening op uw naam staan. Is dat het geval?*
  JaNee