foo

Nieuwsarchief

Het Perspektief Nieuwsbrief December 2016

Beste klant,

Het is alweer bijna winter! Kwartaal 3 zit erop en we maken ons als ondernemers op voor het laatste maand van het jaar. In deze nieuwsbrief brengen we u graag weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, opvallende zaken en nieuwtjes/weetjes rondom financiële administratie. Onmisbaar voor u als ondernemer! Te beginnen bij de investeringsaftrek. Jaarlijks kunt u hiervoor in aanmerking komen als u aan de voorwaarden voldoet. In artikel 1 leest u hier meer over. Voor de Belastingdienst is het niet altijd duidelijk of iemand écht ondernemer is of dat het gaat om een ‘uit de hand gelopen hobby’. Hoe zij omgaan met dit grijze gebied leest u in artikel 2. De VAR is inmiddels vervangen door diverse modelovereenkomsten. Hoe bevalt deze overeenkomst? Werkt het naar wens? U leest er meer over in artikel 3. In artikel 4 leest u over een pilot waarbij de werkgeversverklaring niet meer nodig is om een hypotheek af te sluiten. Handig, als u of een van uw werknemers binnenkort een huis wil gaan kopen. Een stagiair is altijd handig (niet alleen voor het halen van koffie!). Ze zorgen voor een frisse wind, nemen nieuwe kennis mee van school en zijn vaak bereid om veel te leren.  In artikel 5 leest u over de extra berichtgeving van de Belastingdienst omtrent de regels voor de loonheffing voor stagiairs. Tot slot sluiten we deze nieuwsbrief af met artikel 6 ter verduidelijking van de regels rondom de bijtelling voor de auto van de zaak (zelfs als u deze alleen zakelijk rijdt)!

Meer weten of gewoonweg een goed gesprek over uw fiscale en financiële zaken? Maak een afspraak! Wij staan voor u klaar.

Team Het Perspektief


Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.300 en € 311.243. Er geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450. U krijgt geen KIA over investeringen in woonhuizen, zaken die bestemd zijn voor verhuur, personenauto’s, goodwill, concessies en vergunningen. Uw extra aftrekpost is afhankelijk van de hoogte van de totale investeringen. Als u tussen € 2.300 en € 56.024 investeert heeft u een extra aftrekpost van 28% van het totale bedrag aan investeringen. Indien u tussen € 56.024 en € 103.748 investeert heeft u recht op één vast bedrag van € 15.687 als aftrekpost. Indien u meer dan € 103.748 investeert wordt het bedrag van € 15.687 afgebouwd naar nihil bij investeringen die meer bedragen dan € 311.243.

Tip: Door investeringen naar voren te halen of juist uit te stellen kunt u extra voordeel behalen.

Weten of u in aanmerking komt voor de KIA? Het Perspektief kijkt graag met u mee. Bel of mail naar Het Perspektief:  (013) 513 3729 of  maak een afspraak op ons kantoor via info@hetperspektief.nl

Ondernemer of hobbyist?

Wanneer is iemand ondernemer? En wanneer een hobbyist? Het is voor de Belastingdienst vaak een grijs gebied. Bij welk aantal opgeknapte fietsen die verkocht worden via Marktplaats wordt een hobbyfietsenmaker een echte ondernemer?

Om te bepalen of iemand ondernemer is heeft de Belastingdienst enkele regels opgesteld. De Belastingdienst let daarbij onder andere op de volgende zaken: Maakt u winst, en zo ja hoeveel? Hoe zelfstandig is uw onderneming (en mag u zelf bepalen hoe u uw onderneming inricht)? Beschikt u over kapitaal (geld) om reclame te maken, huur en verzekeringen te betalen? Hoeveel tijd steekt u in uw onderneming? Hoeveel opdrachtgevers heeft u? Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten toe (Social media, reclame, website)? Loopt u ‘ondernemersrisico’ (kans dat opdrachtgevers niet betalen? Afhankelijk van vraag en aanbod?) Ben u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

Benieuwd of u door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien voor de inkomstenbelasting? Enkele nieuwsbrieven geleden gaven wij al aandacht aan de handige online ondernemerscheck. Ga naar www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl, vul de vragenlijst in en controleer of u aan de fiscale voorwaarden voor het ondernemerschap voldoet. De vragen zijn voorzien van heldere informatie en duidelijke voorbeelden. De uitkomst van de check geeft geen garantie, maar geeft wel een indicatie. Ook laat de test zien welke onderdelen uw zwakke punten zijn. Verbetert u deze punten, dan kunt u zich wellicht alsnog als ondernemer kwalificeren!

Wist u dat…

… de Belastingdienst erop vertrouwt dat u juist aangifte doet? Wel controleren zij (steekproefsgewijs) of hobbyisten de aangifte juist invullen. Foutieve aangifte kan een fikse naheffing opleveren.

Het Perspektief adviseert u graag op dit gebied.  Bel of mail dan naar Het Perspektief:  (013) 513 3729 of  maak een afspraak op ons kantoor via info@hetperspektief.nl  

Verwarring rondom de modelovereenkomst

Sinds enkele maanden heeft de VAR plaatsgemaakt voor de Modelovereenkomst. Deze overeenkomsten zijn beschikbaar op de website van de Belastingdienst en beogen opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid te verschaffen over de door deze twee partijen voorgenomen arbeidsrelatie. Tevens sluit deze overeenkomst een dienstbetrekking uit. Er zijn tien verschillende overeenkomsten beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk een eigen overeenkomst op te stellen en deze te laten beoordelen door de Belastingdienst. Die beoordeling kan uitlopen tot een behoorlijk arbeidsintensief traject tussen Belastingdienst en indiener. Inmiddels zijn er 4.481 verzoeken tot beoordeling ingediend, waarvan er slechts 370 zijn goedgekeurd. De helft van de verzoeken is inmiddels bekeken.

Volgens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën ‘is het een kwestie van wennen’. De meeste zzp’ers kunnen volgens hem ondernemer blijven en de meeste hebben niet eens een modelovereenkomst nodig. “Voor wie wél een overeenkomst nodig heeft is er de keuze uit een vrijwel dekkend stelsel van sectorovereenkomsten, tien algemene modelovereenkomsten en (op langere termijn) zestig specifieke sectoren,” aldus Wiebes. Een eigen gemaakte overeenkomst is in slechts heel weinig gevallen écht nodig.

Weten of u een modelovereenkomst nodig heeft? Neem contact met ons op via (013) 513 3729 of info@hetperspektief.nl

Proef rondom werkgeversverklaring en hypotheekaanvraag

Een hypotheek aanvragen is een lastig en vaak omslachtig proces. Een van de vele benodigde items is een werkgeversverklaring. Momenteel draait er een proef, op initiatief van een aantal grote partijen uit de hypotheekbranche, waarbij de werkgeversverklaring niet meer nodig is om een hypotheek af te sluiten.

Een werknemer krijgt de mogelijkheid om via mijnuwv.nl gegevens over zijn loon en werkgever(s) op te halen. Dit digitale document vervangt de werkgeversverklaring. Ook het aanleveren van de loonstrook kan op termijn digitaal verlopen.

Meer weten? Blijf onze nieuwsbrief volgen!

Loonheffing bij stagiairs

Een stagiair kan veel betekenen voor een bedrijf. Nieuwe energie, een frisse kijk en de ambitie om door te groeien. Sinds de start van het nieuwe schooljaar, begin september, komt de Belastingdienst met extra berichtgeving rondom de regels voor loonheffingen voor stagiaires. Krijgt uw stagiaire een marktconforme vergoeding (dit is bijvoorbeeld het minimumjeugd- of cao-loon), dan spreekt men van een dienstbetrekking. In dat geval zijn de normale regels rondom loonheffingen van toepassing. Neemt u een stagiair aan die een niet-marktconforme vergoeding krijg, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Voor deze stagiair geldt dat hij of zij alleen verzekerd is voor de ZW. De verzekeringsindicatie voor ZW moet dus op ‘ja’ staan. De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/WIA moeten echter op ‘nee’ staan. De stagevergoeding is naast loon voor de loonbelasting ook loon voor de werknemersverzekering (SV-loon). Er is géén sprake van een premieloon.

Naast bovenstaande regels gelden ook nog enkele andere regels en mogelijkheden rondom stagevergoedingen en dienstbetrekkingen voor een stagiair waarvan wij u graag op de hoogte brengen.

Bel gerust voor het maken van een afspraak. Onze koffie staat voor u klaar! Bel met (013) 513 3729 of mail naar info@hetperspektief.nl

Wel of geen privégebruik, wel of geen bijtelling

Rijdt u uw auto zakelijk? Puur en alleen zakelijk? Dan hoeft u geen bijtelling te betalen. Maar dat moet u wel kunnen bewijzen! Zonder kilometeradministratie, staat u niet sterk en kunt u wellicht een fikse boete of naheffing verwachten. De rechter heeft afgelopen zomer bepaald dat wanneer er enkel zakelijk gereden mag worden met de auto een waterdichte kilometeradministratie noodzakelijk is. Anders moet er toch een bijtelling plaatsvinden. Heeft u mensen in dienst die een auto van de zaak rijden of rijd u zelf een auto zakelijk? Zorg dan voor een ondertekende ‘verklaring geen privégebruik auto’, een kilometeradministratie én controleer regelmatig op privégebruik. Zorg dat u aan de Belastingdienst kunt bewijzen dat er met de zakelijke auto niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden op jaarbasis. Anders is een flinke naheffing en een boete het gevolg.

Meer tips over het voorkomen van een naheffing? Of vragen over zakelijk rijden van uw privéauto of privé rijden van uw zakelijke auto? Neem dan contact met ons op! Bel met (013) 513 3729 of mail naar info@hetperspektief.nl

31-03-2017

Van VAR naar DBA… naar huis?

Hoe zit het nu écht? Wat is er gebeurd met de VAR? En wat is het nut van een modelovereenkomst? Wat is het doel van de Wet DBA? Waarom zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in dienst te nemen? En wat kunt u als ondernemer doen?

Lees meer

05-12-2016

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.300 en € 311.243. Er geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450.

Lees meer

05-12-2016

Ondernemer of hobbyist?

Wanneer is iemand ondernemer? En wanneer een hobbyist? Het is voor de Belastingdienst vaak een grijs gebied. Bij welk aantal opgeknapte fietsen die verkocht worden via Marktplaats wordt een hobbyfietsenmaker een echte ondernemer?

Lees meer