foo

Nieuwsarchief

Het Perspektief Nieuwsbrief September 2016

De zomervakantie zit er voor velen van u op. Tijd om weer aan de slag te gaan! Graag brengen wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte van enkele ontwikkelingen, opvallende zaken en nieuwtjes rondom ondernemen. In artikel 1 vertellen wij u bijvoorbeeld hoe u uzelf wat extra toeslag kunt bezorgen. Altijd handig! Gaat uw klant failliet en wordt uw factuur niet betaald? Binnenkort wordt het wellicht makkelijker om de betaalde btw terug te vragen. In artikel 2 leest u over dit voorstel dat, bij akkoord van het kabinet, vanaf 1 januari 2017 van kracht zal worden. Heeft u als ondernemer een werkruimte in uw huurwoning? Dan mag u artikel 3 niet missen. Artikel 4 laat u zien hoe u als erkend leerbedrijf niet alleen een goede, leergierige student voor uw onderneming kunt werven, maar ook dat u daarvoor (mits u aan de regels voldoet) een behoorlijke subsidie kunt krijgen. We sluiten deze nieuwsbrief af met artikel 5 over het expertise gebied van onze partner Frank van den Akker: het eind van het Pensioen in Eigen Beheer voor Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s)

Meer weten of gewoonweg een goed gesprek over uw fiscale en financiële zaken? Maak een afspraak! Wij staan voor u klaar.

Team Het Perspektief


Bezorg uzelf extra toeslag!

Wist u dat u als zelfstandig ondernemer (voor een deel) zelf invloed kunt uitoefenen op de hoogte van de toeslag die u kunt ontvangen? Nederland kent vier toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Onder andere de hoogte van uw inkomen bepaalt of u recht heeft op de toeslag en zo ja, hoeveel dit zal zijn. In tegenstelling tot werknemers, kunnen zelfstandig ondernemers de hoogte van hun inkomen veel meer beïnvloeden. Hierdoor kunt u uzelf in bepaalde situaties extra toeslag bezorgen.

Het Perspektief gaat voor u op zoek naar de meest gunstige situatie. Dit doen wij automatisch voor u en we denken graag met u mee. Als u het ene jaar recht heeft op toeslag en het andere jaar niet, dan kan het lonend zijn om uw winst te beïnvloeden. Verhuist u bijvoorbeeld van een koophuis naar een huurwoning? Of gaan uw kinderen (niet) meer naar de kinderopvang? Dan is het slim om de winst zo laag mogelijk te houden in het jaar dat u meer toeslagen krijgt.

Hoe kunt u uw winst zo laag mogelijk houden? U kunt investeren in uw oudedagsreserve (beter bekend als FOR). In 2016 mag u 9.8% in aftrek brengen op uw winst, met een maximum van €8.774,- Ook kunt u bepaalde bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan voor 75% willekeurig afschrijven. Dit geldt ook voor investeringen door beginnende ondernemers. Beginnend staat in dit geval voor: minder dan vijf jaar ondernemer en maximaal twee keer zelfstandigenaftrek ontvangen. Starters kunnen bedrijfsmiddelen zelfs voor 100% willekeurig afschrijven. Gaat u binnenkort een grote uitgave doen? Dan mag u in een aantal gevallen nu al reserveren of een voorziening treffen. Tot slot kunt u ook kosten naar voren halen of juist uitstellen en over de jaarwisseling heen tillen.

Het Perspektief adviseert u graag op dit gebied. Wilt u weten wat voor u het meest voordelig is? Bel of mail dan naar Het Perspektief:  (013) 513 3729 of info@hetperspektief.nl

Btw op correcte wijze terugvragen wordt mogelijk makkelijker

Soms komt het voor dat een klant failliet gaat. Dat is vervelend, zeker als de factuur al de deur uit is en de btw al afgedragen is. Officieel gezien moet u dan een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst om de btw terug te mogen vorderen. Meestal kiezen bedrijven in plaats van het officiële, schriftelijke verzoek voor een interne creditfactuur. Dat mag officieel niet en daarom loopt er momenteel een voorstel om btw terug te vragen gemakkelijker te maken. In dit nieuwe voorstel gaat het recht op teruggaaf in op het tijdstip dat de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld. Dit is in ieder geval het geval als de factuur na één jaar nog niet is betaald. De ondernemer krijgt, indien het voorstel aangenomen wordt, dus uiterlijk na één jaar de btw terug. Ook hoeft de ondernemer geen teruggaafverzoek meer in te dienen. De ondernemer brengt simpelweg het bedrag van de teruggaaf in mindering op de periodieke aangifte voor btw (en indien van toepassing op de milieubelasting). Wordt de factuur na een jaar tóch betaald en heeft de ondernemer de btw terug gehad? Dan moet de ondernemer de btw alsnog betalen.

Indien het kabinet akkoord gaat met het voorstel, dan zal deze nieuwe regeling inwerkingtreden vanaf 1 januari 2017.  

Meer weten over dit voorstel? Of wat te doen bij niet betaalde facturen? Neem contact met ons op via (013) 513 3729 of info@hetperspektief.nl

Goed nieuws voor ondernemers die werken vanuit hun huurhuis

Beslaat de werkruimte in uw huurhuis meer dan 10% van de woning, maar heeft u geen eigen ingang of voorzieningen voor uw kantoor? Geen nood. U kunt alsnog de gehele huur van de woning aftrekken van uw winst. Voorwaarde is daarbij wel dat u een correctie voor privégebruik toepast op basis van het verhoogde eigenwoningforfait. Deze uitspraak vloeide voort uit een proefprocedure op 12 augustus 2016. De Hoge Raad liet weten dat het huurrecht van een woning kwalificeert als een vermogensrecht en daardoor dus als ondernemingsvermogen in aanmerking kan worden genomen.

Niet alleen de huur, maar ook alle kosten van de werkruimte (inrichting, energielasten etc.) zijn aftrekbaar.

Heeft u een kantoorruimte in uw woonhuis? Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via (013) 513 3729 of info@hetperspektief.nl

Flinke subsidie voor erkend leerbedrijven

Als erkend leerbedrijf kunt u studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) binnen uw onderneming kennis laten maken met het vak en praktijkvaardigheden bijbrengen. Een leuke, leerzame en interessante klus. U kunt er zelfs een flinke subsidie voor krijgen, waardoor u als leerbedrijf een hoop geld kunt besparen én kennis en talent in huis kunt halen. Daarvoor dient u wel aan strikte voorwaarden te voldoen:

  • U biedt een veilige en goede werkplek
  • De mbo-leerling moet kennis kunnen maken met het vak waarvoor hij of zij in opleiding is
  • De leerling krijgt een deskundige praktijkopleider toegewezen die de student begeleidt, kennis en vaardigheden overdraagt en professioneel beoordeelt.
  • U bent bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en levert op verzoek informatie aan.
  • U gaat ermee akkoord dat uw organisatie in een openbaar register van leerbedrijven wordt opgenomen.

Bent u eenmaal een erkend leerbedrijf? Dan blijft deze erkenning vier jaar geldig.

Als erkend leerbedrijf kunt u voor uw begeleiding van een mbo-student maximaal €2700,- vanuit de subsidieregeling praktijkleren ontvangen. Het aantal weken begeleiding bepaald de hoogte van het bedrag. De subsidie kunt u aanvragen zodra de begeleiding afgelopen is. Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks €205.000.000,- beschikbaar voor de subsidieregeling praktijkleren.

Wilt u als erkend leerbedrijf aan de slag? Of meer weten of de subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. Maak een afspraak op ons kantoor (bel met (013) 513 3729 of mail naar info@hetperspektief.nl)

Eind van het Pensioen in Eigen Beheer

Bent u Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)? Dan gaat er een hoop voor u veranderen op gebied van pensioenen. Tot nu toe kon een DGA altijd kiezen om de pensioenopbouw in eigen BV te houden. Probleem hierbij is dat, door fiscale regels, op de balans vaak niet voldoende vermogen gereserveerd kon worden. Hierdoor hebben veel DGA’s de afgelopen jaren hun pensioenopbouw al bevroren (premievrij gemaakt). Op 1 juli heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangekondigd dat hij zijn plan heeft afgerond om de problemen bij het opbouwen van pensioen in eigen beheer op te lossen. Op Prinsjesdag komt er een voorstel dat per 1 januari 2017 van kracht zal worden. Speerpunt van het plan is de afkoop van de eigen beheer voorziening voor de DGA’s te stimuleren. In een overgangsperiode van drie jaar (2017-2019) komt er een aflopende belastingkorting.

Als DGA is het belangrijk dat u nadenkt over de volgende zaken: is afkoop van eigen beheer voorziening de beste oplossing? Wat is de liquiditeitspositie van de BV? Wat zijn de gevolgen voor het partnerpensioen? Welke mogelijkheden heb ik voor toekomstige pensioenopbouw? Wat is het gewenste handelingstijdspad?

Wist u dat?...

…Op donderdagavond 6 oktober organiseert Frank van den Akker van Jouwpensioenplan een infosessie speciaal voor DGA’s. Tijdens deze gratis toegankelijke sessie wordt u op een interactieve manier geïnformeerd over bovenstaande zaken. Opgeven voor deze sessie kan alvast via frank@jouwpensioenplan.nl

 

31-03-2017

Van VAR naar DBA… naar huis?

Hoe zit het nu écht? Wat is er gebeurd met de VAR? En wat is het nut van een modelovereenkomst? Wat is het doel van de Wet DBA? Waarom zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in dienst te nemen? En wat kunt u als ondernemer doen?

Lees meer

05-12-2016

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.300 en € 311.243. Er geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450.

Lees meer

05-12-2016

Ondernemer of hobbyist?

Wanneer is iemand ondernemer? En wanneer een hobbyist? Het is voor de Belastingdienst vaak een grijs gebied. Bij welk aantal opgeknapte fietsen die verkocht worden via Marktplaats wordt een hobbyfietsenmaker een echte ondernemer?

Lees meer