foo

Nieuwsarchief

Het Perspektief Nieuwsbrief Juni 2016

Graag informeren we u via deze nieuwsbrief over enkele actuele onderwerpen. Zoals de rendementsheffing en het nieuwe stelsel van Box 3 in artikel 1. Is de 4% terecht?

De regels rondom belastingvrij schenken veranderen wederom. Lees in artikel 2 wat er veranderd is.

Een contract waarin je relatie vastgelegd is, is vaak verre van romantisch, maar biedt wél fiscale voordelen. In artikel 3 leest u welke voordelen u dit op kan leveren. Tot slot: goed nieuws voor jongeren. Het wettelijk minimumjeugdloon gaat omhoog. Welke gevolgen dit heeft voor werkgevers leest u in artikel 4.

Meer weten of gewoonweg een goed gesprek over uw fiscale en financiële zaken? Maak een afspraak! Wij staan voor u klaar.

Team Het Perspektief


Het nieuwe Box 3 stelsel laat nog op zich wachten

Je betaalt vermogensrendementsheffing over je eigen vermogen dat boven de heffingsvrijegrens uitkomt. Dit eigen vermogen bestaat onder meer uit spaargeld, beleggingen, een eventuele tweede woning en schulden. De Belastingdienst gaat uit van een jaarlijks rendement van 4% over je eigen vermogen in Box 3. Hierover wordt 30% belasting geheven. Dat leidt tot een heffing van 1,2% van de waarde van het vermogen.

In werkelijkheid is dit rendement vaak geen 4%, de rente op spaartegoeden is inmiddels zelfs veel lager. De rendementsheffing zou in strijd zijn met de Europese regels, vond een man die een rechtszaak aanspande over de heffing die hij in 2011 moest betalen. Volgens de Hoge Raad is belastingheffing over een vast rendement niet per definitie in strijd met Europees recht. Is het rendement van 4% gedurende een langere tijd niet haalbaar en leidt dit tot een te zware last voor spaarders en beleggers, dan kan het wél in strijd zijn met Europees recht. De rechtszaak ging over de belastingheffing in box 3 in 2011. Inmiddels is de rente nog verder gedaald. Ook in het nieuwe box-3 systeem (dat ingaat per 1 januari 2017) is de heffing niet aangepast. Hierdoor blijft het voor sommigen onmogelijk om te voldoen aan de rendementseisen. Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd.

Staatssecretaris Wiebes gaat ondertussen onderzoeken hoe het werkelijk rendement op vermogen wel kan worden belast. De Tweede Kamer hoopt bij het Belastingplan 2017 op een voorstel en wil in 2018 over gaan op het belasten van het werkelijk rendement op vermogen. Volgens Wiebes is de invoering alleen een optie als de heffing kan worden ingepast in de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) en zoveel mogelijk kan worden geautomatiseerd. Waarschijnlijk laat het nieuwe voorstel nog een hele tijd op zich wachten.

Wilt u meer informatie over vermogensrendementsheffing? Bel of mail dan naar Het Perspektief:  (013) 513 3729 of info@hetperspektief.nl   Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de vermogensrendementsheffing? Like ons dan op Facebook en blijf onze nieuwsbrief in de gaten houden.

Belastingvrij schenken

Schenken, kan dat belastingvrij of niet? De regels veranderen regelmatig. Tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014 kon iedereen een schenking van maximaal 100.000 euro belastingvrij ontvangen. Deze schenking moest dan wel gebruikt worden voor de eigen woning. In 2015 en 2016 geldt de oude vrijstelling weer: tot 53.016 euro kan belastingvrij worden geschonken. Daarboven betaal je 10% tot maximaal 40% schenkbelasting. Voorwaarde voor de schenking is dat het bedrag moet worden geschonken aan eigen kinderen tussen 18 en 40 jaar. Nu staat er weer een verandering op de planning.  

Vanaf 2017 wordt de vrijstelling in schenkbelasting weer verruimd. Wij zetten de belangrijkste feiten voor u op een rijtje:

  • De vrijstelling bedraagt 100.000 euro
  • De verruiming betreft schenkingen die bestemd zijn voor aankoop of verbouwing van woningen of om hypotheek af te lossen
  • Ontvanger moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn
  • Kan in drie opeenvolgende jaren worden benut
  • Geldt vanaf 2017 en is structureel (dus niet tijdelijk)
  • De eis dat de schenking tussen ouder en kind moet zijn vervalt
  • In het verleden al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor een schenking ten behoeve van een eigen woning? Dan mag het resterende deel nog belastingvrij geschonken worden
WIST U DAT …
… Belastingvrij schenken interessant kan zijn voor zowel de ontvanger (in verband met toekomstige erfbelasting) en voor de schenker (besparing heffing box 3). Wij vertellen u graag meer!
Neem contact met ons op via (013) 513 3729 of info@hetperspektief.nl

Liefde goed geregeld

De tijd dat iedereen ging trouwen ligt inmiddels achter ons. Relaties zijn er in alle vormen en kunnen op allerlei manieren vastgelegd of juist niet vastgelegd worden: een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, een samenlevingscontract of geen officiële status. Een contract vastleggen is meestal namelijk verre van romantisch. Toch kan het verstandig zijn, want bepaalde keuzes kunnen bepaalde fiscale gevolgen met zich meebrengen (met name voor de erf- en inkomstenbelasting). Is er namelijk geen contract, wel een gezamenlijk kind en een testament en komt een van de twee partners te overlijden? Dan wordt de andere partner niet als geregistreerd partner gezien en ontvangt het kind het totale nalatenschap. Het wettelijk erfrecht erkent alleen een echtgenoot of geregistreerd partner als wettelijke partner en dus als mogelijke erfgenaam. Ook partnervrijstelling in de erf- en schenkbelasting vereist een notarieel samenlevingscontract van niet-gehuwde of niet-geregistreerde partners. Heb je dit niet? Dan kan een testament de samenwoner wel als erfgenaam aanwijzen, maar is de vrijstelling voor derden van toepassing. En deze vrijstelling is veel lager dan die voor partners.

Meer weten over de fiscale voordelen van een geregistreerd partnerschap, een huwelijk of een samenlevingscontract? Maak een afspraak op ons kantoor! Neem contact met ons op via (013) 513 3729 of info@hetperspektief.nl

Minimumjeugdloon stapsgewijs omhoog

Het minimumjeugdloon gaat stapsgewijs omhoog. Hierdoor bereiken jongeren eerder het volwaardige jeugdloon. Althans, dat gebeurt als het aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt. De plannen zijn nog niet definitief. Hij wil het minimumloon voor jongeren veranderen op twee gebieden. De leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledige wettelijke minimumloon voor jongeren wordt stapsgewijs verlaagd (van 23 naar 21 jaar) en tegelijkertijd wordt het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar verhoogd. Dit alles gebeurd in stappen, zodat de gevolgen van de wijzigingen bekeken kunnen worden. Per wanneer de wijzigingen plaats zullen vinden, is nog niet bekend.

Een zeker gevolg van deze wijziging is dat het in dienst nemen van jongeren voor organisaties ineens een stuk duurder wordt. Niet alleen het loon wordt hoger, maar ook de werkgeverslasten. Toch hoeft de verhoging een onderneming niet op kosten te jagen. Er komt namelijk een compensatie voor de hogere loonkosten.

Wilt u meer weten over deze compensatie? Weten wat er voor uw organisatie mogelijk gaat veranderen? Wij voorzien u graag van advies! Maak een afspraak op ons kantoor (bel met (013) 513 3729 of mail naar info@hetperspektief.nl)

31-03-2017

Van VAR naar DBA… naar huis?

Hoe zit het nu écht? Wat is er gebeurd met de VAR? En wat is het nut van een modelovereenkomst? Wat is het doel van de Wet DBA? Waarom zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in dienst te nemen? En wat kunt u als ondernemer doen?

Lees meer

05-12-2016

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.300 en € 311.243. Er geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450.

Lees meer

05-12-2016

Ondernemer of hobbyist?

Wanneer is iemand ondernemer? En wanneer een hobbyist? Het is voor de Belastingdienst vaak een grijs gebied. Bij welk aantal opgeknapte fietsen die verkocht worden via Marktplaats wordt een hobbyfietsenmaker een echte ondernemer?

Lees meer