foo

Nieuwsarchief

Presentatie Kansen en Risico’s op Inkomensgebied voor ondernemers
Datum 29 juni 2016 19:00-21:00

Zoals wij hebben beloofd in onze nieuwbrief van maart houden wij eind juni een klantsessie. In deze sessie zullen wij het huidige pensioenlandschap schetsen, en ingaan op de mogelijke oplossingsrichtingen voor u als ondernemer. Wij vinden het leuk als u deelneemt. Graag ontvangen wij, in het kader van belangstellingsregistratie, uw aanmelding per mail.

Heeft u ook vragen over uw pensioen of ziet u door de bomen het bos niet meer?
De afgelopen weken stonden de kranten weer vol van alle ontwikkelingen rondom de pensioenwetgeving. De overheid ziet graag dat wij langer doorwerken. De rente staat op een historisch dieptepunt en de overheid treedt steeds verder terug. Als er één ding duidelijk wordt, dan is het dat het voor u als ondernemer steeds belangrijker wordt om zelf te zorgen voor een passend(e) inkomensplan(ning).
 
Hoe gaat Het Perspektief u hierin ondersteunen?
Wij zien de bovenstaande ontwikkeling en kunnen u vanaf heden ook op het gebied van inkomensplanning ontzorgen. Op dit gebied maken wij gebruik van de expertise en diensten van financieel planner Frank van den Akker van Jouwpensioenplan. Hij zal voortaan regulier op ons kantoor aanwezig zijn om samen met u, uw stand van zaken op oudedagsgebied in kaart te brengen.

Waarom Inkomensplanning?
Het Perspektief vindt het belangrijk dat u inzicht heeft in de kansen en risico’s op inkomensgebied. Ook dit maakt deel uit van uw ondernemerschap. De doelstelling is allereerst de (pensioen)risico’s voor u als de ondernemer in kaart te brengen. Uiteraard zijn deze risico’s afhankelijk van de fase waarin u of uw onderneming zich bevindt. Alles begint met meten is weten. Wij kunnen samen met u in kaart brengen wat de toekomstige voorzieningen zijn en waar er eventuele op te lossen hiaten liggen. Hierdoor krijgt u inzicht en wordt het vervolgens jaarlijks makkelijker de juiste keuzes maken. Een goed plan brengt rust.

Sessie Inkomens(planning)
Op 29 juni organiseren wij samen met Jouwpensioenplan een gezamenlijke klantsessie. Daarin krijgt u uitleg over de mogelijkheden van uw persoonlijke inkomensplanning en zullen wij de mogelijkheid van een persoonlijke planningportal toelichten. Ook krijgt u inzicht in mogelijkheden tot opbouw van pensioen bij wisselende inleg en duur van looptijd door middel van reële rekenvoorbeelden!

Deze sessie zien wij als een investering in u. Hier zijn dan ook geen kosten aan verbonden.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor deze informatieve kosteloze presentatie, stuur dan een email naar dickvanboxtel@hetperspektief.nl met in het onderwerp het woord presentatie. Indien u een andere geïnteresseerde ondernemer kent, is deze natuurlijk ook van harte welkom.

Aanmelden kan tot 15 juni 2016 waarbij er plaats is voor maximaal 25 personen.

31-03-2017

Van VAR naar DBA… naar huis?

Hoe zit het nu écht? Wat is er gebeurd met de VAR? En wat is het nut van een modelovereenkomst? Wat is het doel van de Wet DBA? Waarom zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in dienst te nemen? En wat kunt u als ondernemer doen?

Lees meer

05-12-2016

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.300 en € 311.243. Er geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450.

Lees meer

05-12-2016

Ondernemer of hobbyist?

Wanneer is iemand ondernemer? En wanneer een hobbyist? Het is voor de Belastingdienst vaak een grijs gebied. Bij welk aantal opgeknapte fietsen die verkocht worden via Marktplaats wordt een hobbyfietsenmaker een echte ondernemer?

Lees meer