foo

Nieuwsarchief

Het Perspektief Nieuwsbrief april 2016

Aangifte vóór 1 april?
U kunt er niet meer omheen: radio- en tv-commercials van de Belastingdienst laten u weten dat het nu écht tijd is om aangifte te doen.
Dit is echter voor een administratiekantoor of accountant niet haalbaar. Daarom krijgen wij, als geregistreerd belastingconsulent, de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. Bestaande klanten van Het Perspektief zijn hier bekend mee. Bent u nieuw bij ons? Dan leggen wij hieronder graag uit wat deze uitstelregeling inhoudt:
Voor elke klant vragen we uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting aan. Indien van toepassing doen we dit ook voor de Vennootschapsbelasting. De uiterste inleverdatum verplaatst hierdoor met 13 maanden. Op 30 april 2017 moet uw aangifte voor 2015 binnen zijn. Ook de deadline voor het aanvragen van toeslagen, zoals zorgtoeslag, wordt automatisch verlengd, met dezelfde termijn. Dit geeft zowel u als ons wat meer lucht.
Geen zorgen dus! Wij vragen automatisch uitstel aan en zorgen dat uw aangifte inkomstenbelasting op tijd bij de fiscus is.

Heeft u vragen over uw aangifte of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!


Van controlethema's naar servicethema's
Een lange tijd werkte de Belastingdienst met controlethema's. Aan deze thema's (bijvoorbeeld 'zorgkosten') werd extra aandacht besteed en er werd extra op fouten gespeurd. In 2013 en 2014 stapte de Belastingdienst over op controle- én servicethema's en informeerde de Belastingdienst via een brief op welke thema's dat jaar extra gecontroleerd werd. Inmiddels heeft de Belastingdienst afstand gedaan van de controlethema's (sinds 2015) en werken zij alleen nog maar met servicethema's. U kunt bij deze servicethema's denken aan aftrekbare giften, scholingsaftrek, een eigen woning, scheiden, bijzondere zorgkosten (dieet, medicijnkosten, gezinshulp) en inkomsten uit overige werkzaamheden. De thema's van dit jaar overlappen voor een groot deel met de thema's van vorig jaar.
De Belastingdienst verstuurt informatie over deze thema's om fouten in de aangifte te voorkomen, maar zal niet extra controleren op deze thema's.

Wilt u meer weten over servicethema's? Neem contact met ons op!


Verandering in nettoloon door nieuwe belastingtabellen
Begin dit jaar zag een groot deel van werkend Nederland een stijging van hun nettoloon op hun loonstrookje (ten opzichte van dat in december). Dit kwam omdat de arbeidskorting flink werd verhoogd. De belastingtabellen voor deze wijziging waren tijdelijk, omdat de regeringspartijen nog onderhandelden over het precieze belastingvoordeel. Inmiddels is er in het kabinet een akkoord bereikt en zijn de tabellen aangepast. De nieuwe tabellen worden door salarisverwerkers vanaf 1 april gebruikt. De correcties hebben voor de meeste werkenden een negatief gevolg (van maximaal 10 euro per maand) ten opzichte van de loonstroken van begin dit jaar.


Uw pensioen goed geregeld!
Het wordt als ondernemer (Directeur-Grootaandeelhouder/ IB-ondernemer/ ZZP'er) steeds belangrijker om zélf te zorgen voor een passende pensioenplanning. Het Perspektief wil u hierbij helpen en verbreedt haar dienstverlening met de diensten van financieel planner Frank van den Akker van Jouwpensioenplan. Samen met u kan hij, als onafhankelijk adviseur, de zaken op gebied van uw oude dag inzichtelijk maken. Dat doet hij door de kansen en risico's voor u als ondernemer in kaart te brengen, eventuele hiaten op te sporen en uw toekomstige voorzieningen te bekijken. Vervolgens kunt u met uw eigen adviseur of bank in gesprek om uw wensen rondom uw pensioenplanning te bespreken.
Tip: In juni of juli organiseren wij een klantsessie waarin we gezamenlijk kijken naar de kansen en risico's op inkomensgebied. U krijgt tijdens deze (gratis toegankelijke) sessie uitleg over de mogelijkheden rondom uw persoonlijke inkomensplanning en er is volop ruimte om vragen te stellen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! De exacte datum en tijd maken wij binnenkort, middels een nieuwsbrief en afzonderlijke email, bekend.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw pensioen? Of opgeven voor de informatiebijeenkomst?
Bel naar: (013) 513 3729 of stuur een mail naar info@hetperspektief.nl

31-03-2017

Van VAR naar DBA… naar huis?

Hoe zit het nu écht? Wat is er gebeurd met de VAR? En wat is het nut van een modelovereenkomst? Wat is het doel van de Wet DBA? Waarom zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in dienst te nemen? En wat kunt u als ondernemer doen?

Lees meer

05-12-2016

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.300 en € 311.243. Er geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450.

Lees meer

05-12-2016

Ondernemer of hobbyist?

Wanneer is iemand ondernemer? En wanneer een hobbyist? Het is voor de Belastingdienst vaak een grijs gebied. Bij welk aantal opgeknapte fietsen die verkocht worden via Marktplaats wordt een hobbyfietsenmaker een echte ondernemer?

Lees meer