foo

Nieuwsarchief

Het Perspektief Nieuwsbrief febr/mrt 2016

Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)
Minder zoekwerk voor u, minder uitvraag nodig door Het Perspektief, minder correcties door de Belastingdienst als gegevens niet compleet blijken te zijn. Kortom: een besparing van tijd, geld en moeite!
Klinkt goed toch? De aangifte inkomstenbelasting wordt een stuk eenvoudiger met de komst van de VIA, de Vooraf Ingevulde Aangifte. Op deze ingevulde aangifte staan gegevens als uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. De Belastingdienst ontvangt deze gegevens van uw werkgever, uw gemeente en uw bank en stuurt deze door naar Het Perspektief, als u ons daarvoor gemachtigd heeft. Deze machtiging is één aangiftejaar geldig en u kunt deze registratie elk moment weer intrekken.
Hoe gaat deze aanvraag tot machtiging in zijn werk? Het Perspektief stuurt digitaal een aanvraag in voor de registratie van uw machtiging. U ontvangt vervolgens een registratiebrief met een formulier over de aanvraag. In deze brief legt de Belastingdienst uit dat wij uw gegevens willen ontvangen en wat dit inhoudt. Gaat u akkoord? Dan kunt u het formulier opsturen naar Het Perspektief. Wij kunnen vervolgens uw machtigingsregistratie actief maken met de activeringscode op het formulier en uw gegevens inzien.

Meer weten over de VIA? Neem contact met ons op!


Zakelijk gebruik van een privéauto
Gebruikt u uw privéauto voor een deel zakelijk? Dan kunt u de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken voor het zakelijk gebruik van uw auto. Btw-aftrek voor gebruik voor privédoeleinden is niet mogelijk. U kunt met uw kilometeradministratie eenvoudig berekenen wat de verhouding is tussen het zakelijk en privégebruik van uw auto.

Voorbeeld: Heeft u 60.000 kilometer gereden, waarvan 45.000 kilometer zakelijk? Dan is de btw-aftrek 45.000/65.000ste deel van de betaalde btw. Om de btw terug te vragen heeft Het Perspektief álle bonnen nodig van de autokosten (brandstof, onderhoud, parkeren, wasstraat, etc.). Op deze bonnen dient de btw vermeld te staan. Deze bonnen mag u gescheiden van uw bedrijfsadministratie aanleveren, omdat deze autokosten niet gezamenlijk verwerkt hoeven te worden.

Gebruikt u de auto ook voor de vrijgestelde omzet? Dan moet u het bedrag evenredig verlagen. Bijvoorbeeld: Als u de auto 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, dan wordt het aftrekbare bedrag 50% van het bedrag dat u in het voorgaande voorbeeld heeft berekend.

Maar ook als u geen kilometeradministratie bijgehouden heeft zijn er mogelijkheden. U kunt dan alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens dient u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw te corrigeren met het privégebruik. Dat doet u door 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw.

Meer weten of ondersteuning nodig bij het berekenen van uw btw-aftrek? Neem contact met ons op!


Nieuwe regels hypotheek
Veel woningbezitters komen in financiële problemen. Daarom verandert de overheid de regels voor hypotheken. Zo gaat de maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf jaarlijks met een half procent omlaag en kunt u in 2016 een hypotheek afsluiten tot 102% van de waarde van het koophuis. Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value (verhouding tussen hoogte van de lening en waarde van het huis) naar 100%, inclusief overdrachtsbelasting. Vanaf 2018 kunt u dus geen hogere hypotheek krijgen dan de waarde van het koophuis. Dat kan wél als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren, zoals dakisolatie, zonneboilers en energiezuinige kozijnen en deuren. Ook tweeverdieners krijgen de mogelijkheid om iets meer geld te lenen voor de aankoop van een huis.

Om het voor starters makkelijker te maken om een huis te kopen zijn de hypotheekvoorwaarden voor starters versoepeld, als zij een inkomensstijging verwachten. Daarnaast is het grensbedrag voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gewijzigd per 1 juli 2015. Het grensbedrag ging omlaag van 265.000 naar 245.000 euro. Blijft u na de verkoop van een woning (tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017) zitten met restschuld? Dan mag u in plaats van 10 jaar nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken van de belasting. Soms is het mogelijk om uw restschulden mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bent u verhuisd, maar heeft u uw vorige woning nog niet verkocht? Dan kunt u, indien u aan de voorwaarden voldoet, ook deze woning tijdelijk als eigen woning opgeven en de hypotheekrente nog maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting.

Er veranderen ook zaken op gebied van schenkbelasting. De tijdelijk hogere vrijstelling schenkbelasting (tot 100.000 euro) is inmiddels (per 1 jan 2015) vervallen. Momenteel geldt de normale vrijstelling weer. Daarmee kunnen ouders eenmalig tot 52.752 euro belastingvrij schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. Vanaf 1 januari 2017 geldt de hoge vrijstelling (100.000 euro) weer.

Wilt u weten wat deze nieuwe regels voor u betekenen? Neem dan contact met ons op! Bel naar (013) 513 3729


Van VAR naar Modelovereenkomst
U heeft het vast al gehoord: de VAR gaat verdwijnen, per 1 mei 2016. In plaats van de VAR gaan ondernemers en opdrachtgevers met een modelovereenkomst werken. Deze modelovereenkomsten (er zijn diverse varianten) zijn opgesteld door de Belastingdienst samen met het VNO-NCW/MKB. Zo is er een model voor tussenkomstsituaties, voor situaties waarin de opdrachtnemer niet verplicht is arbeid persoonlijk te verrichten en voor situaties waarin werkgeversgezag ontbreekt. De verschillende modellen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Werken de opdrachtgever en de opdrachtnemer volgens de modelovereenkomst dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en te betalen. Dit houdt ook in dat de opdrachtnemer geen uitkering krijgt als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt raakt (WW, ZW en WIA).

Let op!
De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over het ondernemerschap van de opdrachtgever. Pas wanneer de Belastingdienst de aangifte inkomstenbelasting van de opdrachtnemer heeft beoordeeld, wordt bepaald of zij de inkomsten ziet als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.
Wilt u meer weten over de nieuwe Modelovereenkomsten? Neem dan contact met ons op!


Wanneer ben je ondernemer?
Niet iedereen die ondernemer dénkt te zijn, is ook een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Om als ondernemer gezien te worden voor de inkomstenbelasting moet u aan een aantal eisen voldoen. Zo let de Belastingdienst op onder andere de volgende zaken:
Maakt u winst en zo ja, hoeveel? Hoe zelfstandig is uw onderneming (kortom: mag u zelf bepalen hoe u uw onderneming inricht?), Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld) om bijvoorbeeld reclame te kunnen maken, huur en verzekeringen te betalen? Hoeveel tijd steekt u in uw onderneming? Hoeveel opdrachtgevers heeft u (meerdere opdrachtgevers verminderen continuïteits- en betalingsrisico's)? Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten toe? (reclame, website, briefpapier etc.) Loopt u 'ondernemersrisico', zoals afhankelijk zijn van vraag en aanbod, kans dat opdrachtgevers niet betalen? Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming? Enzovoort!

Let op!
U kunt voor de inkomstenbelasting géén ondernemer zijn en tóch ondernemer zijn voor de btw!

Benieuwd of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting?
Neem contact met ons op! Bel naar: (013) 513 3729

31-03-2017

Van VAR naar DBA… naar huis?

Hoe zit het nu écht? Wat is er gebeurd met de VAR? En wat is het nut van een modelovereenkomst? Wat is het doel van de Wet DBA? Waarom zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in dienst te nemen? En wat kunt u als ondernemer doen?

Lees meer

05-12-2016

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.300 en € 311.243. Er geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450.

Lees meer

05-12-2016

Ondernemer of hobbyist?

Wanneer is iemand ondernemer? En wanneer een hobbyist? Het is voor de Belastingdienst vaak een grijs gebied. Bij welk aantal opgeknapte fietsen die verkocht worden via Marktplaats wordt een hobbyfietsenmaker een echte ondernemer?

Lees meer