foo

Nieuwsarchief

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:


Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Voor de aangifte inkomstenbelasting, maken wij graag gebruik van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Hierop staan gegevens als uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, uw hypotheekgegevens en banksaldi. De Belastingdienst ontvangt deze gegevens van uw werkgever, uw gemeente en uw bank. Met de VIA kunnen wij efficiënter aangiftes verzorgen en hoeven wij minder gegevens bij onze klanten op te vragen. Bovendien zijn hierdoor controles door de Belastingdienst minder vaak nodig.

Om uw VIA te mogen ontvangen, dienen wij een aanvraag in bij de Belastingdienst. Dit hebben wij recent gedaan en daarom heeft u ook een brief ontvangen met daarbij het ‘Formulier Registratie Machtiging Intermediair Goedkeuren’. Met dit formulier kunt u ons machtigen om uw VIA in te zien. Deze machtiging is één aangiftejaar geldig en kunt u op elk gewenst moment intrekken.

Gaat u akkoord met de machtiging? Stuurt u dan u het ‘Formulier Registratie Machtiging Intermediair Goedkeuren’ zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1 april 2018 naar Het Perspektief. Dat mag via post of e-mail. De bijbehorende brief die u van de Belastingdienst heeft ontvangen, hebben wij niet nodig.


Inscannen administratie Asperion

Ons kantoor heeft het afgelopen jaar een behoorlijke groei doorgemaakt van klanten die boekstukken inscannen in Asperion. Om de verwerking van de boekstukken te kunnen spreiden, vragen wij u om in ieder geval maandelijks te scannen. Wekelijks of tweewekelijks scannen, vinden wij vanzelfsprekend ook prettig. Op deze wijze kunnen wij onze werkzaamheden in de omzetbelastingmaanden beter plannen en zorgdragen voor een tijdige en correcte aangifte btw voor al onze klanten. Wij vertrouwen op uw medewerking en wij willen alle klanten die al op deze wijze werken hartelijk bedanken.


Maak kennis met…

Vanwege de groei van Het Perspektief en de afbouw van uren en taken van Ad van Boxtel, hebben we sinds enkele maanden een collega erbij. Met plezier stellen wij Ton Timmermans aan u voor. Ton versterkt ons team vier dagen in de week als Relatiebeheerder. Hij werkte ruim 20 jaar bij gerenommeerde accountantskantoren en is gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf. Bij Het Perspektief is hij verantwoordelijk voor het samenstellen van jaarrekeningen, aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ton kijkt ernaar uit u als klant te leren kennen!

 

Heeft u vragen over de informatie in deze nieuwsbrief, neemt u dan gerust contact met ons op.

31-03-2017

Van VAR naar DBA… naar huis?

Hoe zit het nu écht? Wat is er gebeurd met de VAR? En wat is het nut van een modelovereenkomst? Wat is het doel van de Wet DBA? Waarom zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in dienst te nemen? En wat kunt u als ondernemer doen?

Lees meer

05-12-2016

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.300 en € 311.243. Er geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450.

Lees meer

05-12-2016

Ondernemer of hobbyist?

Wanneer is iemand ondernemer? En wanneer een hobbyist? Het is voor de Belastingdienst vaak een grijs gebied. Bij welk aantal opgeknapte fietsen die verkocht worden via Marktplaats wordt een hobbyfietsenmaker een echte ondernemer?

Lees meer