foo

Nieuwsarchief

Van VAR naar DBA… naar huis?

Er gaat geen dag voorbij of ‘de VAR’, ‘de Modelovereenkomst’ of ‘de Wet DBA’ is in het nieuws. Heeft u ooit een VAR-verklaring aangevraagd? Dan ontving u dit jaar een brief van de Belastingdienst met daarin de huidige stand van zaken. Maar die brief riep bij veel ondernemers meer vragen op, dan dat er vragen beantwoord werden. Hoe zit het nu écht? Wat is er gebeurd met de VAR? En wat is het nut van een modelovereenkomst? Wat is het doel van de Wet DBA? Waarom zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in dienst te nemen? En wat kunt u als ondernemer doen? Dit en meer leest u in deze Special van het Perspektief.

Ondernemer of niet?
Bent u ondernemer of niet… that’s the question! Allereerst is het belangrijk dat u inzicht heeft in uw eigen situatie. Twijfelt u of u voor de Belastingdienst ondernemer bent? Doet u dan de online ondernemerscheck. Deze bestaat uit een vragenlijst met vier thema’s: zelfstandigheid, continuïteit, ondernemersrisico en omvang van het bedrijf. Voldoet u aan de fiscale voorwaarden voor het ondernemerschap? Open hier de test:
https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/

Let op: de test geeft geen glasharde zekerheid, maar een indicatie. Ook geeft deze aan waar uw zwakke punten zitten. Pakt u deze punten binnen uw bedrijfsvoering aan, dan kunt u zich als ondernemer kwalificeren en kunt u profiteren van de fiscale voordelen die een ondernemer geniet.

De VAR
Stel, u bent ondernemer en u werkt voor een opdrachtgever. Dan was de kans in het verleden groot dat uw opdrachtgever u vroeg om een VAR-verklaring. VAR stond voor ‘Verklaring Arbeidsrelatie’. Deze verklaring, die u aanvroeg bij de Belastingdienst, gaf uw opdrachtgevers de zekerheid dat ze te maken hadden met een échte ondernemer. En dat zij dus geen loonbelasting en premies hoefden af te dragen over de vergoeding die zij aan u als opdrachtnemer betaalden.In mei 2016 zeiden we vaarwel tegen de VAR-verklaring. De Modelovereenkomst kwam hiervoor in de plaats. Hierover later in deze special meer.

Wet DBA
Tot voor kort lag de verantwoordelijkheid voor de bepaling van de arbeidsrelatie voornamelijk bij de opdrachtnemer. Daar is verandering in gekomen: de rol van de opdrachtgever is met de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) belangrijker geworden. Dankzij de wet DBA zijn zowel opdrachtgever als de opdrachtnemer (zzp’er) verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Hoe dat zit, ziet u hieronder in een infographic van de Belastingdienst.

Modelovereenkomst
Bent u overduidelijk ondernemer, dan is er niks aan de hand. Bestaat er twijfel of voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan is er de modelovereenkomst, een onderdeel van de wet DBA. Een modelovereenkomst kunt u gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie tussen u en de opdrachtgever. U moet zeker weten dat er geen sprake is van (verkapte) loondienst. Op de site van de Belastingdienst zijn verschillende modelovereenkomsten te vinden: zowel algemene als overeenkomsten die speciaal gemaakt zijn voor bepaalde branches of beroepsgroepen. Ook kunt u zelf een modelovereenkomst maken en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.

De rol van de opdrachtgever
Veel opdrachtgevers vinden de regels en voorwaarden niet duidelijk. Voldoet een opdrachtgever niet aan de toetsingscriteria en is er dus sprake van loondienst, dan betalen opdrachtgevers alsnog de premies én staat hen een hoge boete te wachten. Een boete die zij liever niet oplopen. Het gevolg? Steeds meer bedrijven en opdrachtgevers die huiverig zijn om zzp’ers in te schakelen voor hun opdracht. Na invoering van de wet DBA voelde één op de vijf zzp’ers de negatieve gevolgen van deze wet. Circa 122.000 zelfstandigen liepen een of  meerdere opdrachten mis (bron: onderzoek KvK).

Wat nu?
Handhaving van de wet lijkt op dit moment niet mogelijk: de criteria zijn onduidelijk. Daarom is handhaving van de wet opgeschort tot zeker 1 januari 2018. Tot die tijd legt de Belastingdienst geen boetes of naheffing op. Tenzij er bij bedrijven en zzp’ers sprake is van ‘echte kwaadwillendheid’, dus fraude, zwendel en oplichting. Het kabinet neemt ondertussen de arbeidswetgeving onder de loep en onderzoekt hoe de criteria verduidelijkt kunnen worden.

De oplossing
Totdat er meer helderheid is over de wet DBA durven veel opdrachtgevers geen risico te nemen. Steeds meer bedrijven zoeken naar (tussen)oplossingen. Hoe kunnen zij opdrachtnemers inhuren zonder risico te lopen? Ze richten zich tot een tussenpersoon, zoals een bemiddelaar of een payrollbedrijf of nemen toch maar iemand in dienst. De zzp’er verliest in al deze opties zijn of haar zelfstandigheid en tevens enkele fiscale voordelen van het ondernemerschap.

Maar er zijn ook alternatieven en andere specifieke oplossingen. Bent u benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor u als zzp’er, zodat u uw opdrachten kunt behouden en ook in de toekomst opdrachten kunt aanbieden en kunt aannemen bij bedrijven? Neemt u dan contact op met Het Perspektief! Wij scheppen helderheid in uw situatie en brengen u in een persoonlijk gesprek op de hoogte van uw mogelijkheden.

 

 

31-03-2017

Van VAR naar DBA… naar huis?

Hoe zit het nu écht? Wat is er gebeurd met de VAR? En wat is het nut van een modelovereenkomst? Wat is het doel van de Wet DBA? Waarom zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in dienst te nemen? En wat kunt u als ondernemer doen?

Lees meer

05-12-2016

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.300 en € 311.243. Er geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450.

Lees meer

05-12-2016

Ondernemer of hobbyist?

Wanneer is iemand ondernemer? En wanneer een hobbyist? Het is voor de Belastingdienst vaak een grijs gebied. Bij welk aantal opgeknapte fietsen die verkocht worden via Marktplaats wordt een hobbyfietsenmaker een echte ondernemer?

Lees meer